Barntandvård

Fr.o.m. 1 juli kommer vi att ha godkänd ackreditering för Barn- och Ungdomstandvård hos Region Skåne. För att vi ska kunna behandla Ditt/Dina barn krävs det att barnet/barnen är listade hos oss och detta gör Ni via 1177.se.

Vi erbjuder alla barn gratis tandvård t.o.m 31 december året De fyller 23 år. Barnens första besök hos oss brukar ske redan vid 11-16 månaders ålder och sedan sätter vi upp ett individuellt anpassat vårdprogram utifrån barnets tandhälsa.